በታዳጊ አገራት ኤአይ የሚያስከትለው ጥቅም እና ጉዳት

መግቢያ

አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (ኤአይ) በሁሉም የህይወታችን ዘርፎች ውስጥ ሰርጎ በመግባት ከቴክኖሎጂ ጋር ያለንን ግኑኝነት በአስደናቂ ሁኔታ እየቀየረ ይገኛል። ከቨርችዋል ረዳቶች አንስቶ በራስ እስከሚነዱ መኪኖች ድረስ ያሉትን ድንቅ የኤአይ እምርታዎች  ከቅርብ አመታት ወዲህ በጉልህ ስራ ላይ ሲውሉ እያየን ነው። የኤአይ ጥቅሞች ባደጉት አገራት ብቻ የተገደቡ ሳይሆኑ፣ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራትም የተለያዩ አጋጣሚዎችን ይዞ ቀርቧል። በአንድ በኩል የኤአይን እምቅ አቅም በመጠቀም ዘላቂ ልማትን ለማስገኘት የሚያስችሉ እና በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ኗሪዎች ህይወት መሻሻል የሚያስችሉ እድሎች እየተፈጠሩ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ልማዳዊ አሰራሮችንና የኑሮ ዘይቤዎችን የሚያናጉ አዳዲስ ፈተናዎች ከፊታችን ተደቅነዋል። ይህ ጽሁፍ በታዳጊ አገራት የኤአይ ዋናዋና ጥቅሞችን እና ጉዳቶችን ይዳስሳል። በተጨማሪም የኤአይ ቴክኖሎጂን ለበጎ ለውጥ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ይጠቁማል።

በታዳጊ አገራት የኤአይ ጥቅሞች

የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ፡– ኤአይ የታዳጊ አገራት ገበሬዎች የግብርና ተግባራቸውን እንዲያመጣጥኑ፣ ምርታቸውን እንዲያሳድጉ እና የሀብት ብክነትን እንዲቀንስ ይረዳል። የማሽን ለርኒንግ ስልተቀመሮች ከሳተላይት ምስሎች፣ ከአየር ሁኔታ ትንበያዎች እና ከአፈር ማሰሻ ቴክኖሎጂዎች (soil sensors) የተገኙ መረጃዎችን  በመጠቀምና በማስላት፣ የእርሻ መሬት ለማለስለስ፣ ለመዝራት፣ የመስኖ ውሃ ለማጠጣት እና ምርታ ለመሰብሰብ ምቹና የተሻለ ጊዜ የትኛው እንደሆነ ለገበሬዎች ማሳወቅ የሚቻልበትን እድል ይፈጥራል። ይህም የውሃ እና ሌሎች ሃብቶችን በተቀላጠፈ ሁኔታ በመጠቀም፣ ለአየር ንብረት ለውጥ እና ለድህነት ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች፣ የምግብ ዋስትና ለማሳደግ ይረዳል።

የጤና እንክብካቤን ማሻሻል፡ ኤአይ የታዳጊ አገራት በሽታዎችን የመመርመር፣ የወረርሽኝ ክስተቶችን የመተንበይ እና የሪሶርስ ድልድሎችን የማመጣጠን አቅም በማሳደግ፣ የጤና አጠባበቅ አገልግሎታቸውን እንዲያሻሽሉ ወሳኝ ሚና መጫወት ይችላል። ለምሳሌ፣ በኤአይ የዳበሩ የምስል ማወቂያ መሳሪያዎች (Image recognition systems) እንደ ወባ፣ የስኳር በሽታ እና ሳንባ ነቀርሳ የመሳሰሉ በሽታዎችን አስቀድሞ በትክክል ለይቶ በማወቅ፣ የህክምና አገልግሎት አስቀድሞ ለመስጠት ይረዳል። በተጨማሪም ወረርሽኞች መቼና የት ሊነሱ እንደሚችል ማወቅ የሚያስችሉ በኤአይ የታገዙ ትንበያዎች፣ የታዳጊ አገራት መንግስታት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ውሱን የሆነውን ሪሶርሳቸውን በብቃት በመመደብ የዜጎችን ህይወት መታደግ የሚያስችል አቅም ይፈጥርላቸዋ።

ትምህርት እና ክህሎት ማዳበር፡ ኤአይ ለተማሪዎች ግላዊ የሆነ የመማር ልምድን በመስጠት በታዳጊ አገራት ያለውን የትምህርት ክፍተት ለመሙላት ይረዳል። በኤአይ የዳበሩ የትምህርት መድረኮች የተማሪዎችን ጥንካሬዎች፣ ድክመቶች እና የመማሪያ ዘይቤዎች ተንትነውና አስልተው፣ የትምህርት ይዘቱን ከፍላጎታቸው ጋር በማስማማት፣ አጠቃላይ የትምህርት ጥራትን ማሻሻል የሚቻልበት አቅም ያጎናጽፋል። ይህም ተማሪዎች ዘመኑ የሚፈቅደውን ክህሎት እንዲያዳብሩ በመርዳት ስራ የመፍጠር ወይም የማግኘት እድላቸውን ከፍ ያደርጋላቸዋል።

አስተዳደርን ማቀላጠፍ እና ሙስናን መዋጋት፡ ኤአይ በታዳጊ አገራት የህዝብ አገልግሎቶችን ለማቀላጠፍ እና ሙስናን ለመቀነስ ሊረዳ ይችላል። በautomating processes እና በኤአይ የዳበሩ የመረጃ ትንተናዎችን በመጠቀም መንግስታት የስራቸውን ውጤታማነት ማሻሻል ብሎም  የቢሮክራሲያዊ ማነቆዎችን እና የሙስና እድሎችን መቀነስ ይችላሉ።

በታዳጊ አገራት የኤአይ  ጉዳቶች

የሥራ መጥፋት እና የገቢ አለመመጣጠን፡- ኤአይን በተመለከተ ከቀዳሚዎቹ አሳሳቢ ጉዳዮች መካከል አንዱ ሥራን የመቀራመትና ሰራተኞችን በተለይም የሰው ኃይልን ከሚጠይቁ ዘርፎች የማፈናቀል አቅሙ ነው። በኤአይ የዳበረ አውቶሜሽን እየተስፋፋ ሲመጣ፣ በታዳጊ አገራት ውስጥ ያሉ ዝቅተኛ ችሎታ ያላቸው ሠራተኞች ሥራን ለማግኘት የበለጠ ፈታኝ ሊሆንባቸው ይችላል። ይህ በንቃት ካልተያዘ የሀብት ልዩነትን እና ማህበራዊ አለመረጋጋትን ሊያባብስ ይችላል።

በቂ ያልሆነ መሠረተ ልማት እና ዲጂታል ክፍፍል፡- ብዙ ታዳጊ አገራት በኤአይ የዳበሩ ቴክኖሎጂዎችን ለመደገፍ የሚያስችሉ፣ እንደ አስተማማኝ የኢንተርኔት አገልግሎት እና በቂ የቅመራ አቅም የመሳሰሉ አስፈላጊ መሠረተ ልማቶች አልዘረጉም። ይህ በገጠር እና በድህነት ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦችን ወደ ኋላ በመተው የከተማ አካባቢዎች ብቻ የኤአይ ተጠቃሚ በማድረግ ዲጂታል ክፍፍልን ያስከትላል።

የቴክኖሎጂ ጥገኝነት እና ሉዓላዊነት
ታዳጊ አገራት የኤአይ ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀሙ ሲሄዱ፣ በውጭ ቴክኖሎጂ አቅራቢዎች ላይ ከመጠን በላይ ጥገኛ የመሆን አደጋ አለ። ይህ ደግሞ የቴክኖሎጂ ሉዓላዊነትን እንዲያጣና በቴክኖሎጂ ለበለጸጉ አገሮች ፍላጎትና አጀንዳ ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደርጋል። በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ይህንን አደጋ ለመቀነስ እና እንደፍላጎታቸው እና ቅድሚያ በሚሰጧቸው ነገሮች መሰረት ኤአይን ማሳደግና መጠቀም እንዲችሉ በራሳቸው የቴክኖሎጂ አቅም እና ፈጠራ ስነ-ምህዳር ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው።

የመረጃ ግላዊነት እና ደህንነት፡ ኤአይ የዳታ ጥገኛ በመሆኑ፣ የመረጃ ግላዊነት እና ደህንነት እጅግ አሳሳቢ ጉዳዮች ናቸው። ይህ ደግሞ በተለይ በታዳጊ አገራት፣ የዜጎችን መረጃ ለመጠበቅ የሚያስችላቸው ጠንካራ ተቋማዊ አቅም ባለመገንባታቸው፣ ለመብት ጥሰት እና የግል መረጃን አላግባብ ለመጠቀም ይዳረጋሉ።

ሥነ ምግባራዊ እና ማህበራዊ አንድምታዎች
የኤአይ ሥነ-ምግባራዊ አንድምታ በጣም ሰፊ እና ውስብስብ ነው። በተለይ ደግሞ በታዳጊ አገራት አውድ ውስጥ የዜጎች መብት እና ነጻነት አደጋ ላይ የሚወድቅበት እድል አለ። አምባገነን መንግስታት የአፈናና ቁጥጥር አቅማቸውን ለማጠናከር ኤአይን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በኤአይ የታገዙ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ግልጽነት የሚጎድላቸው ሊሆኑ ስለሚችሉ፣ ለውጤታቸው ተጠያቂ ለማድረግ አስቸጋሪ ይሆናል።

በተጨማሪም የኤአይ ቴክኖሎጂዎችን በፍጥነት መተግበር ያልተፈለገ ማህበራዊ መዘዞችን ለምሳሌ ባህላዊ ልምዶችን እና እሴቶችን መሸርሸር ሊያስከትል ይችላል። በኤአይ ስነምግባር ላይ ያጠነጠነ ሰፊ የህብረተሰብ ውይይትና ቅድመዝግጅት ማድረግ አስፈላጊ ሲሆን፣ ይህም ስምምነቱ ከደንቦች፣ እሴቶች እና ምኞቶች ጋር የሚጣጣም መሆኑን ለማረጋገጥ ይረዳል።

ማጠቃለያ

ኤአይ በታዳጊ አገራት ጉልህ የሆነ አወንታዊ ለውጥ የማምጣት አቅም ቢኖረውም፣ ከአጠቃቀሙ ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን እና ተግዳሮቶችን አምኖ መቀበል አስፈላጊ ነው። ጥቅሞቹን ከፍ ለማድረግ ዘርፈ ብዙ አቀራረቦችን ይጠይቃል። መንግስታዊና እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ባለድርሻ አካላት፣ የሚከተሉትን እርምጅዎች ለመውሰድ መተባበር ይኖርባቸዋል፡-

  • በዲጂታል መሠረተ ልማት እና ትምህርት ላይ ኢንቨስት በማድረግ፣ የዲጂታል ክፍፍሉን ማጥበብ፣  እንዲህውም ዜጎች በኤአይ-ተኮር ቴክኖሎጂዎች እኩል ተጠቃሚ መሆኑ የሚያስችሏቸውን እድሎች መፍጠር።
  • የሥራ መፈናቀልን፣ የመረጃ ግላዊነት እና የደህንነት ስጋቶችን ለመፍታት ፖሊሲዎችን እና ደንቦችን መቅረጽ። በኤአይ አጠቃቀም ዙሪያም ግልጽ መመሪያ ማዘጋጀት።
  • በምርምር እና ልማት ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንዲህውም ኤአይ ተኮር አገር በቀል የፈጠራ ብቃትን ማጎልበት።

በማጠቃለል፣ ኤአይ  ልማትን ለማፋጠን እና የብዙዎችን ህይወት ለማሻሻል ትልቅ አቅም ያለው ቢሆንም፣ ተያያዥ ተግዳሮቶችን በንቃት መፍታት እና ኤአይ እንዲያብብ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ያስፈልጋል።


ያነበቡትን ጽሁፍ ከወደዱት ለወዳጆቾ ያካፍሉ። ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ጽሁፎችን ለመከታተል ሰብስክራይብ ያድርጉ።